martes, 4 de octubre de 2011

I want eat u…

Body

Skin:Killer Clown THT #30 gift hunt [PETRICHOR]New

Shape:Inaya Shape M&M Body Shapes 

Hair:NSCHAN #20 gift hunt OCELLO New 

Cloth

Dress:Nocturne Red NSA3 #22 gift hunt ***Ambrosia***New